Poniedziałek, 12 Kwietnia 2021r
 
pl   en
Prawa autorskie

    Oświadczamy, że nie jesteśmy twórcami oprogramowania sterowników, ani też nie rościmy sobie praw do niego po wniesionych przez nas zmianach.
Oprogramowanie jako integralana część sterownika silnika zarządzającego jego pracą w posiadanym przez klienta samochodzie w całości jest jego własnością.
To on zleca modyfikację parametrów wejściowych i wyjściowych. Po tej modyfikacji to samo oprogramowanie powraca do użytkownika i nie jest powtórnie wykorzystywane.
Usługa jest wykonywana na zasadzie umowy o dzieło a nie zamówienia gotowego produktu.
Wnoszone zmiany nie ingerują w kod źródłowy i nie eliminują z niego jakichkolwiek identyfikatorów producenta.
    Oryginalne oprogramowanie przed wniesionymi zmianami jest archiwizowane wyłącznie na ewentualne potrzeby klienta i w każdej chwili może mu być bezpłatnie przekazane.
Wszelkie modyfikacje wykonywane "na odległość" poprzez warsztaty współpracujące, również opierają się wyłącznie na oryginalnych zawartościach sterowników, jakie umieszczone są w samochodzie zlecającego wykonanie usługi klienta.
    Wszystkie zdjęcia oraz nazwy własne znajdujące się na stronie internetowej lub użyte w treści odpowiedzi na zadane pytania noszące znaki zastrzeżonych marek mają jedynie charakter informacyjny i wykorzystanie ich nie służy dla celów zarobkowych bez zgody ich właściciela.